Chat Translator for Skype

Link Download Chat Translator for Skype chính:
🖼️
 • TightVNC Công cụ điều khiển máy tính từ xa

 • TightVNC là gói phần mềm điều khiển từ xa hoàn toàn miễn phí. Với TightVNC, bạn có thể xem một máy tính để bàn khác từ xa và kiểm soát nó với chuột và bàn phím ở máy tính của mình, giống như bạn đang ngồi trực tiếp trên máy tính đó.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
 • DynDNS Updater

 • Tiện ích dùng để cập nhật IP động của máy tính để sử dụng domain name động của Dyndns.org. Đây là tiện ích third party hỗ trợ cho dyndns.org để giúp máy có IP động có một domain name cố định.
 • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
 • Add To Google Reader Safari Extension

 • Tiện ích mở rộng này của Rob Wilkerson có khả năng thực hiện đúng như tên gọi của nó: Thêm RSS feed của trang hiện tại vào tài khoản Google Reader của bạn thông qua các nút trên thanh công cụ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Power Text To Speech Reader

 • Power Text to Speech Reader- một công cụ hiệu quả nhất trong việc đọc văn bản cho phép nghe tài liệu, email hay trang web thay vì phải đọc chúng trên màn hình.
 • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
 • SAINT Lite

 • SAINT là một phần mềm lọc Internet, có khả năng phân tích nội dung của trang web bất kỳ và lọc ra những thông tin không mong muốn như nội dung khiêu dâm, bạo lực...Có phần mềm này trong tay, bạn sẽ không sợ click nhầm vào những trang web bẩn nữa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích khác