ClipX 1.3.8

Link Download ClipX 1.3.8 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.