Duolingo cho Windows 8/10 Ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Duolingo cho Windows 8/10 chính:

Duolingo là ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và hoạt động đa nền tảng, được đánh giá là 1 trong những ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí hiệu quả nhất. Xem thêm các thông tin về Duolingo cho Windows 8/10 tại đây

🖼️ TKBU 4.0 Xếp thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng

🖼️
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.514

🖼️ Math Kid Grade 1 Ứng dụng bé học toán Lớp 1

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111

🖼️ Kiểm tra kiến thức Vật lý 7.0 Ngân hàng câu hỏi Vật lý

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 563

🖼️ Readlang Trang web học tiếng nước ngoài

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 58

🖼️ Word Builder Ứng dụng bé học tiếng Anh miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 364
Xem thêm Giáo dục - Học tập