Top ứng dụng Giáo dục & Học tập tải nhiều nhất

🖼️ Duolingo cho Windows 8/10 Ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.111

🖼️ Duolingo cho Windows Phone Học ngoại ngữ miễn phí 100% trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.724

🖼️ PhotoMath cho Windows Phone 1.0 Ứng dụng hỗ trợ giải toán trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.918

🖼️ LearnEnglish Grammar cho Windows Phone Ứng dụng học ngữ pháp tiếng Anh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

🖼️ Tiếng Anh Giao Tiếp TFLAT cho Windows Phone Từ điển tiếng Anh cho Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.921

🖼️ Translator cho Windows Phone Dịch văn bản viết, nói trên Windows Phone

🖼️
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.976

🖼️ Learn French Courses cho Windows 10 2.2 Ứng dụng học tiếng Pháp qua video

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

🖼️ 3000 IELTS Vocabularies cho Windows Phone Học từ vựng IELTS thông dụng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

🖼️ Quick and Easy Mandarin Chinese Lessons Học tiếng Trung từ gốc nhanh chóng, dễ dàng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 193

🖼️ Perfect Dictionary Ứng dụng từ điển đa ngôn ngữ hoàn toàn miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 136
Có tất cả 54 phần mềm.