EdrawMind 10.9.0

🖼️
🖼️
  • Portable Efficient Diary Phần mềm viết nhật ký

  • Efficient Diary là phần mềm nhật ký điện tử đa nền tảng và và rất dễ sử dụng. Những cuốn nhật ký điện tử này có thể dễ dàng được lưu trữ trên máy tính hoặc điện thoại.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AtHome Camera Phần mềm giám sát an ninh miễn phí

  • AtHome Camera là ứng dụng phát video trực tuyến từ 1 hoặc nhiều camera, thậm chí là ghi lại video vào thiết bị, từ đó giúp người dùng giám sát an ninh ngôi nhà trong khi đi vắng.
  • Xếp hạng: 4 39 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm cá nhân