Google Chrome (Online)

Tải xuống Google Chrome (Online)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Google Chrome (Online) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Google Chrome chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Web Padlock
  • Web Padlock là một trình quản lý người dùng web, nó sẽ block các trình duyệt web khác (Internet Explorer, Netscape, America Online), để lại Web Padlock là trình duyệt web duy nhất.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • LanHelper 1.73
  • LanHelper đặc biệt được thiết kế cho quản lý mạng có hiệu quả, một networkmanagement mạnh, khám phá và theo dõi phần mềm cho mạng văn phòng và mạng tại nhà.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
  • Duplicate Tab Tiện ích sao chép tab
  • Chương trình cho phép bạn mở một trang mới với nội dung giống như trang đang xem. Đồng thời, bạn cũng có thể trộn các trang lại với nhau thành một trang duy nhất chứa nhiều cửa sổ đang xem...
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web