Google Chrome 102.0.5005.63

Tải xuống Google Chrome 102.0.5005.63

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Google Chrome chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Chrome to Windows Phone 7

 • Ứng dụng này có một mục đích rất đơn giản, cho bạn nhanh chóng gửi liên kết và các văn bản được chọn từ bên trong trình duyệt Chrome cho Windows Phone.
 • Xếp hạng: 3 40 Phiếu bầu
🖼️
 • AutoPager

 • Autopager là add-on tự động nạp sẵn các trang kế tiếp link tới trang đang duyệt hiện tại trên Firefox, sẵn sàng khi bạn cuộn xuống dưới cùng trang.
 • Xếp hạng: 1 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Web Padlock

 • Web Padlock là một trình quản lý người dùng web, nó sẽ block các trình duyệt web khác (Internet Explorer, Netscape, America Online), để lại Web Padlock là trình duyệt web duy nhất.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Ghostzilla

 • Bạn không muốn “sếp” biết được mình đang lướt web, bạn cũng không muốn người khác biết mình đã truy cập những trang web nào và hơn cả, mọi hành động của mình có thể che giấu được người khác...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web