Google Chrome 104.0.5112.102

Tải xuống Google Chrome 104.0.5112.102

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Google Chrome chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
 • Flock Phần mềm trình duyệt web

 • Từng được phát triển dựa trên mã nguồn của Firefox nhưng đến phiên bản, Flock đột ngột chuyển hướng và chạy theo “tiếng gọi” của Google Chrome.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
 • iMacros for Chrome 1.1.1

 • Bạn đã từng sử dụng macro trong Word/Excel thì sẽ hiểu Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và làm giảm các bước để hoàn thành những công việc thường xuyên.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Web Dumper Công cụ sao chép toàn bộ website

 • Web Dumper là một ứng dụng thân thiện với người dùng, giúp họ tải toàn bộ website trên Internet và lưu lại chúng trên ổ cứng để duyệt web offline.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Link Trade Verifier

 • Nếu bạn chạy một site và duy trì các liên kết qua lại với các site khác, Link Trade Verifier sẽ tự động thực hiện nhiệm vụ này cho bạn.
 • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web