Google Chrome 104.0.5112.102

Tải xuống Google Chrome 104.0.5112.102

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Google Chrome chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • Slickscreen
  • Nếu bạn có một màn hình độ phân giải cao, Slickscreen là một giải pháp để tận dụng tốt điều này. Đây là một phần mềm mới cho phép bạn duyệt web, ghi lại, chú thích và chia sẻ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • IE7Pro Trình duyệt Internet Explorer 7
  • Trình duyệt Internet Explorer 7 đã được Microsoft tích hợp thêm khá nhiều tính năng mới. Tuy nhiên, để sử dụng tiện lợi cũng như cải thiện các tính năng của IE7, ta có thể cài đặt bộ tiện ích bổ sung IE7pro để sử dụng IE như "dân chuyên nghiệp".
  • Xếp hạng: 3 17 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Browster
  • Browster không thể hiện các hình ảnh dạng thu nhỏ bên trái mỗi trang tìm được, mà chỉ biểu hiện bằng một biểu tượng (hình mũi tên sấm sét)...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web