Google Chrome 101.0.4951.41 (64-bit)

Tải xuống Google Chrome 101.0.4951.41 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Google Chrome chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • Amaya Công cụ duyệt, thiết kế và chỉnh sửa Web

  • Amaya hoàn toàn là một trình duyệt, nhưng thay vì có các chức năng để hỗ trợ cho người duyệt web tiện hơn, thì chương trình cung cấp các công cụ sửa chữa, thiết kế web ngay trên trang bạn đang xem.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Opera Developer Trình duyệt Opera dành cho nhà phát triển

  • Opera Developer 70.0.3693.0 là trình duyệt Opera phiên bản dành cho các nhà phát triển với tính năng cập nhật vài lần một tuần, Opera developer cung cấp cho bạn một cái nhìn nhanh chóng về những tính năng sắp tới.
  • Xếp hạng: 3 7 Phiếu bầu
🖼️
  • Menu Editor

  • Tương tự các ứng dụng khác, trình duyệt Firefox có một thanh menu quản lý quen thuộc, chứa các chức năng quản lý để ứng dụng thực hiện những công việc tương ứng.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web