Google Chrome 107.0.5304.87

Tải xuống Google Chrome 107.0.5304.87

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Google Chrome chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • TheWorld Browser Trình duyệt web

  • Miễn phí, dung lượng hoàn toàn nhỏ gọn, nhưng TheWorld Broswer được xem là trình duyệt nhỏ nhất và cho tốc độ load tối ưu nhất hiện nay.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Opera Web Browser for Windows without Java

  • Opera Web Browser là một trong những trình duyệt web nhanh nhất, nhỏ nhất và thông minh nhất với đầy đủ tính năng để lướt web.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Google Browser Sync

  • Google Browser Sync là một tiện ích mới của Google cho phép người dùng Internet đồng bộ các thiết lập của trình duyệt Mozilla Firefox giữa nhiều máy tính khác nhau dựa trên một tài khoản Gmail đăng ký từ trước.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt web