Google Chrome 104.0.5112.102 (64-bit)

Tải xuống Google Chrome 104.0.5112.102 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Google Chrome chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • URL Fixer

  • URL Fixer 3.1 là chương trình mở rộng hữu dụng cho trình duyệt web nguồn mở Firefox, giúp kiểm tra và chỉnh sửa lỗi nhập sai địa chỉ trang web trên thanh Address.
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu
🖼️
  • Chromium Trình duyệt web mã nguồn mở

  • Chromium 85.0.4153.0 là trình duyệt web mã nguồn mở, cũng chính là nền tảng xây dựng nên trình duyệt Google Chrome và trình duyệt Cốc Cốc giúp người dùng duyệt web nhanh chóng, an toàn và ổn định hơn.
  • Xếp hạng: 4 64 Phiếu bầu
🖼️
  • IE7Pro Phần mở rộng cho trình duyệt Internet Explorer

  • IE7 Pro là một Add-on rất cần thiết cho Internet Explorer, nó cung cấp nhiều tính năng đặc biệt và những sự điều chỉnh hợp giúp cho IE trở nên thuận tiện hơn, hữu ích hơn, an toàn và cá tính.
  • Xếp hạng: 3 143 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt web