Google Chrome 104.0.5112.102 (64-bit)

Tải xuống Google Chrome 104.0.5112.102 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Google Chrome chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
  • Flash2X Flash Hunter
  • Flash2X Flash Hunter là chương trình giúp bạn lưu lại những đoạn phim Flash từ những trang web...
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
  • IERescuer 1.2.24
  • Mặc dù liên tục bị tấn công do có nhiều lỗ hổng bảo mật, nhưng IE vẫn là trình duyệt phổ biến nhất hiện nay. Hãng Pilot Group Ltd đã nhìn thấy những khó khăn này và quyết định "ra tay cứu giúp" IE với tiện ích cài đặt thêm IERescuer.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Picasa2flickr
  • Picasa2Flickr là add-on nhỏ sẽ thêm nút “Send to Flickr” vào giao diện chính của Picasa, giúp bạn upload ảnh lên Flickr chỉ bằng một nút nhấn duy nhất mà không cần bật trình duyệt web...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt web