Haravan

Link Truy cập Haravan chính:

Bạn có thể truy cập các liên kết thích hợp dưới đây.

🖼️ Odoo ERPOnline Quản lý tổng thể doanh nghiệp

🖼️
 • Phát hành: ERPOnline
 • Odoo ERPOnline là giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp, trên nền tảng điện toán đám mây. Cho phép các doanh nghiệp dễ dàng quản lý bán hàng, quản lý dự án, quản lý nhân sự, quản lý mua hàng, quản lý kho, quản lý thương mại điện tử, quản lý sản xuất...
 • web

🖼️ Fast Business Online Quản trị doanh nghiệp toàn diện

🖼️
 • Phát hành: Fast
 • Fast Business Online là giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện từ các nghiệp vụ kế toán, mua bán, hàng tồn kho, cho tới sản xuất, nhân sự và quan hệ khách hàng.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Truy cập
 • Lượt tải: 287

🖼️ Zenefits Ứng dụng web quản lý nguồn nhân lực hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Zenefits
 • Zenefits là ứng dụng web giúp người dùng quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Nền tảng này tổng hợp tất cả các tính năng trong một nên rất thuận tiện cho người dùng.
 • web

🖼️ Teamwork Desk 2016 Dịch vụ hỗ trợ khách hàng hiệu quả cho đội nhóm

🖼️
 • Phát hành: Teamwork.com
 • Teamwork Desk là dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến cho đội nhóm giúp xử lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng nhanh chóng, đơn giản, chuyên nghiệp hơn.
 • web Version: 2016

🖼️ Newoldstamp Tạo chữ ký Email đẹp, chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Newoldstamp
 • Newoldstamp là ứng dụng tạo chữ ký Email chuyên nghiệp. Đây là tiện ích tạo chữ ký online, vì vậy chỉ cần thiết bị có kết nối mạng là bạn có thể truy cập vào Newoldstamp.com để tạo nhanh chữ ký và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 135
Xem thêm Phần mềm doanh nghiệp