Jar of Beans 4.8.2

Link Download Jar of Beans chính:

🖼️
  • Snes9x Giả lập SNES và chơi game Nitendo trên máy tính
  • Snes9x là phần mềm giả lập SNES miễn phí, không cần cài đặt. Về cơ bản, nó cho phép bạn chơi hầu hết các game được thiết kế cho hệ máy SNES và hệ thống game Super Famicom Nintendo trên máy tính. Trong đó bao gồm một số game hiếm chỉ phát hành tại Nhật.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • V-REP Tạo, mô phỏng và thử nghiệm robot
  • V-REP là ứng dụng tạo, thử nghiệm và mô phỏng hệ thống robot. Nó có thể được sử dụng độc lập hoặc nhúng vào ứng dụng khác, cho phép tạo, quản lý đối tượng và các cảnh vật.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ chơi game