Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 Excel

Tải xuống Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 Excel

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Danh mục vật dụng khi học đại học Template danh mục vật dụng khi học đại học

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Đơn giản hóa việc thay đổi môi trường học đại học với mẫu này tiện lợi. Nó sẽ rất tốt, rất dễ sử dụng và sẽ giúp bạn ghi nhớ tất cả mọi thứ bạn cần.
 • windows

🖼️ Thông báo về bé gái mới chào đời Template Thông báo về bé gái mới chào đời

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Cá nhân hóa thiệp có hình này với hình ảnh và thông tin của bạn để tạo một thông cáo về bé gái mới chào đời.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

🖼️ Lịch đổi ca làm việc của nhân viên Template lịch đổi ca làm việc của nhân viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Kế hoạch lịch trình làm việc của công ty bạn với mẫu này bao gồm làm việc 8 giờ cho 6 nhân viên trên 7 ngày. Phân công trách nhiệm công việc, và tổng số giờ mỗi ngày được tính toán tự động.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.306

🖼️ Khấu hao tài sản hoạt động Template khấu hao tài sản dựa trên các hoạt động

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Khấu hao tài sản hoạt động dựa trên công nhận sự thay đổi trong giá trị của một tài sản như một kết quả của việc sử dụng. Kế toán quản lý thường sử dụng phương pháp này khi nó phù hợp với thực tế kinh tế chặt chẽ hơn. Sử dụng mẫu này để tính khấu hao cho từng thời kỳ trên cơ sở các đơn vị sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

🖼️ Dự báo doanh thu bán hàng 24 tháng Template Dự báo doanh thu bán hàng 24 tháng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng bảng này để dự báo 2 năm bán sản phẩm. Hai mục dữ liệu quan trọng đầu tiên mà bạn cần phải thực hiện là năm tài chính đầu tiên và dự báo của tháng đầu tiên.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.106
Xem thêm Mẫu Office