Lịch 2021 - Mẫu lịch 2021 PDF

Tải xuống Lịch 2021 - Mẫu lịch 2021 PDF

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • Mẫu lịch năm 2017 Template lịch năm 2017
  • Mẫu lịch năm 2017 được thể hiện tất cả 12 tháng trong năm trên 1 trang, chia thành 4 hàng, 3 cột. Còn phần ghi chú các sự kiện trong tháng sẽ liệt kê ở cột bên phải cho người dùng tiện theo dõi, để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào trong năm.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Theo dõi phiên đấu giá Template Theo dõi phiên đấu giá
  • Nhập thông tin hồ sơ dự thầu đấu giá trong sự kiện gây quỹ của bạn theo mẫu này. Liệt kê từng hạng mục trong cuộc đấu giá, giá trị của nó, đề nghị đấu thầu, đấu giá cao, thông tin nhà thầu và liệu thanh toán đã được nhận. Tổng số được tính toán tự động để dễ dàng đánh giá sự thành công của sự kiện của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Tỷ suất hoạt động Template Tỷ suất hoạt động
  • Sử dụng mẫu này để tính toán tỷ lệ hoạt động của một doanh nghiệp như doanh thu hàng tồn kho, thời gian thu thập trung bình và doanh thu tài sản cố định. Tỷ lệ hoạt động giúp bạn xem được hiệu quả của một công ty quản lý tài sản nhất định như hàng tồn kho, các khoản phải thu và cũng có các tài sản dài hạn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Mẫu Office