Phân tích lợi nhuận khách hàng

Link Download Phân tích lợi nhuận khách hàng chính:

🖼️ Chi phí gia đình hàng tháng Template Chi phí gia đình hàng tháng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Bạn hãy nhập chi phí gia đình của bạn và sau đó sử dụng các tính năng Timeline và PivotTable của mẫu này để xem các dữ liệu theo nhiều cách.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 584

🖼️ Ngân sách sinh viên đại học Template Ngân sách sinh viên đại học

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này được thiết kế chuyên nghiệp trong Excel 2010, sử dụng một chủ đề, biểu đồ hình tròn và công thức để làm cho nó dễ dàng cho một sinh viên đại học để theo dõi thu nhập và chi phí.
 • windows

🖼️ ProAbstract Mẫu template chủ đề thời trang

🖼️
 • Phát hành: Deluxetemplates
 • ProAbstract là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải, nhiều vị trí để bạn đặt tiện ích, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu này phù hợp với chủ đề thời trang.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

🖼️ Danh sách kiểm tra du lịch Template Danh sách kiểm tra du lịch

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu danh sách kiểm tra du lịch tiện dụng này theo nguyên trạng, hoặc tùy chỉnh nó theo các nhiệm vụ của bạn để giúp bạn luôn tổ chức tốt mọi việc cho chuyến công tác kế tiếp của mình.
 • windows

🖼️ Công cụ lập kế hoạch theo tuần Template Công cụ lập kế hoạch theo tuần

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Quản lý thời gian của bạn dễ dàng hơn với mẫu tiện lợi này.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.751
Xem thêm Mẫu Office