Phân tích phí hoạt động

Link Download Phân tích phí hoạt động chính:

🖼️ Sách nấu ăn với thiết kế màu đỏ Template Sách nấu ăn với thiết kế màu đỏ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Thu thập và chia sẻ các công thức yêu thích của bạn bằng cách dùng mẫu sách nấu ăn ấn tượng bằng màu đỏ sáng này. Điều chỉnh bìa, phân mục và các trang ghi công thức theo ý thích của bạn, sau đó in trên các trang 8,5" x 11" và chia sẻ với người khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

🖼️ Ngân sách chi phí cho trang web Template Ngân sách chi phí cho trang web

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Quản lý chi phí dự án phát triển trang web của bạn với mẫu ngân sách trong ba năm. Ước tính hàng năm phần cứng, phần mềm và chi phí phát triển để xây dựng và duy trì trang web của công ty, cũng như những lợi ích trang web sẽ sản xuất.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

🖼️ Tích lũy tài sản cá nhân Template Tích lũy tài sản cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này cho phép bạn phân tích giá trị tài sản của bạn để giúp bạn xác định xem bạn đang làm một công việc tốt tích lũy tài sản cá nhân.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

🖼️ Ngân sách gia đình chung Template Ngân sách gia đình chung

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng ngân sách gia đình chung này để theo dõi thu nhập và chi phí trong thời gian một năm. Chức năng con trượt trên bảng điều khiển là cách tuyệt vời để cuộn qua mỗi tháng một cách trực quan.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 168

🖼️ Mẫu trang trí trên nền xanh lam Template Mẫu trang trí trên nền xanh lam

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Các bông hoa dại trang trí có sắc tím trên nền màu xanh lam làm nổi bật nội dung của bạn trong bản trình bày màn hình rộng (16x9) này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 778
Xem thêm Mẫu Office