PolyGuns FPS - Shooter Strike cho Android 1.5

Link Download PolyGuns FPS - Shooter Strike cho Android chính:
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Arat cho Android Game MOBA bắn súng góc nhìn thứ 3

  • Arat là một thế giới kỹ thuật số với các khả năng vô tận và một bến cảng ảo, nơi mọi người tràn đến với rất nhiều lý do. Trong vũ trụ kỹ thuật số trống rỗng này, người chơi tạo ra một công dân hoàn toàn mới và thiết lập luật lệ, cũng như vinh quang và ảo tưởng mà bạn không bao giờ thấy trong thế giới thực.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Game Bắn súng