Send Anywhere (File Transfer) for Android 2.11.14 Chia sẻ ứng dụng, dữ liệu trên Android

Tải về
 • Đánh giá:
  1 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.11.14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 878 KB
 • Lượt xem: 2.445
 • Lượt tải: 857
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 2.2 và mới hơn
Giới thiệu

Send Anywhere (File Transfer) for Android là ứng dụng chia sẻ hình ảnh, video, địa chỉ liên lạc, các ứng dụng hoặc bất kỳ tập tin, thư mục một cách dễ dàng và nhanh chóng. Send Anywhere hỗ trợ mọi định dạng dữ liệu với nhiều cách thức khác nhau. Bạn có thể gửi các dữ liệu đã được mã hóa hoặc được bảo vệ bởi một mật mã để đảm bảo an toàn, bạn có thể tạo và quét mã QR cho một tập tin, hoặc chia sẻ dữ liệu một cách thông thường với các thiết bị gần đó trong cùng một mạng Wi-Fi. Ứng dụng cho phép bạn lựa chọn hàng loạt dữ liệu để chia sẻ cùng lúc.

Các tính năng:

* Gửi
1. Chọn File
- Hình ảnh, audio, video: Đa phương tiện các tập tin trong thư viện.
- Contacts: danh sách liên lạc trong địa chỉ.
- Ứng dụng: Cài đặt ứng dụng trong điện thoại của bạn.
- File / Folder: Bất kỳ tập tin hoặc thư mục bao gồm các loại tập tin trên.

2. Chờ người nhận (Options)
- Tạo mã QR để quét.
- Chia sẻ key để nhận được các tập tin bằng cách sử dụng tin nhắn SMS
- Quét cho các thiết bị.

* Nhận
1. Nhận File
- Nhập mã khóa
- Quét mã QR trên điện thoại của bạn.

Send Anywhere cũng được tích hợp với các ứng dụng công nghệ mặc định trên Android giúp bạn có thể nhanh chóng chia sẻ các tập tin từ thư viện ảnh và một vài ứng dụng khác.

Phương Lan

Liên kết tải về