Toán Math

Link Truy cập Toán Math chính:

🖼️ Chương trình tập huấn Sách giáo khoa mới Tập huấn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

🖼️
 • Phát hành: NXB Giáo dục
 • Chương trình tập huấn Sách giáo khoa mới được xây dựng giúp giáo viên, các cấp quản lý có thể tiếp nhận thông tin, tài liệu từ nhà xuất bản một cách chính thống, nhanh chóng trong quá trình tập huấn tiếp cận chương trình giáo dục mới.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 250

🖼️ Snip Notes Trình soạn thảo Markdown trực tuyến, hỗ trợ LaTeX

🖼️
 • Phát hành: MathPix
 • Snip Web Editor hay Snip Notes là trình soạn thảo trực tuyến mang đến trải nghiệm ghi chú HTML kèm theo đường dẫn chia sẻ.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 81

🖼️ Smartschool Phần mềm giáo dục điện tử cho giáo viên và học sinh

🖼️
 • Phát hành: Công ty cổ phần Trường học thông minh
 • Smartschool là phần mềm giáo dục điện tử, cung cấp các giải pháp tối ưu nhất giúp đáp ứng đầy đủ nhu cầu về giảng dạy, học tập và quản lý cho giáo viên, học sinh các cấp.
 • web
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.716

🖼️ Memrise Web học ngoại ngữ miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Memrise
 • Memrise là web học đa ngôn ngữ trên khắp thế giới trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Đến với Memrise, bạn có thể học nhiều ngoại ngữ cùng một lúc và tham gia trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới.
 • web
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.761

🖼️ BuzzSumo Công cụ tìm kiếm thông tin cực mạnh

🖼️
 • Phát hành: BuzzSumo
 • BuzzSumo là một công cụ rất mạnh, cho phép người dùng tìm kiếm những thông tin đang được chia sẻ và được quan tâm nhiều nhất, phục vụ cho các mục đich viết báo, xây dựng các chiến lược nội dung, viết blog hoặc các mục đích khác.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Truy cập
 • Lượt tải: 149
Xem thêm Học tập - Từ điển