eDict

Tải xuống eDict

Nhấn vào đây nếu trang web truy cập chưa khởi chạy.
Liên kết truy cập eDict được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Tham khảo thêm

🖼️ PDF Burger Chuyển đổi sang tệp PDF miễn phí

🖼️
 • Phát hành: PDF Burger
 • PDF Burger là một dịch vụ trực tuyến giúp bạn chuyển đổi tệp tin sang PDF hoàn toàn miễn phí. Với trang web này, bạn không cần phải tải về phần mềm chuyển đổi để tránh làm quá tải và chậm hoạt động máy tính.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 101

🖼️ Business IT Online

🖼️
 • Phát hành: businessitonline
 • Business IT Online gồm 5 ứng dụng hiện được cung cấp là lịch làm việc, quản lý nguồn tiền, quản lý danh bạ, quản lý tài liệu kinh doanh và tiếp thị. Các ứng dụng này giúp bạn chia sẻ, theo dõi lịch làm việc, tiến độ dự án...
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.538

🖼️ ShortText Chia sẻ văn bản miễn phí

🖼️
 • Phát hành: ShortText
 • ShortText là một trong những dịch vụ chia sẻ văn bản tốt nhất, nó cho phép bạn chia sẻ văn bản và đi kèm theo đó là hình ảnh, video, chỉ cần bạn nhập văn bản vào khung trống.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.032

🖼️ Zoho CRM

🖼️
 • Phát hành: Zoho
 • Zoho CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng dành cho các lĩnh vực bán hàng, marketing, hỗ trợ khách hàng và kiểm kê.
 • web
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.928

🖼️ Office 365 Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft 365 là phiên bản web của bộ ứng dụng văn phòng quen thuộc của Microsoft, giúp bạn duy trì kết nối và hoàn thành công việc một cách hiệu quả khi đang trực tuyến.
 • web
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 247
Xem thêm Phần mềm văn phòng