TwistedBrush Pro Studio 23.02

Link Download TwistedBrush Pro Studio chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • My Pictures 3D

  • Chắc hẳn bạn đã từng dạo bước quanh một phòng triển lãm mỹ thuật, một viện bảo tàng tranh để chiêm ngưỡng các tác phẩm được trình bày trang trọng trên tường.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Topdesk

  • Với Windows Vista, việc trình diễn các hiệu ứng lập (Flip), dạng ô lưới (Grid)… trong không gian 2D, 3D đã trở nên quen thuộc với người sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Đồ họa 3D, 2D