5 Minute Typing Test: Kiểm tra gõ 10 ngón (5 phút)

Tải xuống 5 Minute Typing Test: Kiểm tra gõ 10 ngón (5 phút)

Nhấn vào đây nếu trang web truy cập chưa khởi chạy.
Liên kết truy cập 5 Minute Typing Test: Kiểm tra gõ 10 ngón (5 phút) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Tham khảo thêm

🖼️ YouConvertIt- Chuyển đổi trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Unitemenet
 • Thêm một sự lựa chọn nữa cho việc chuyển đổi các định dạng tập tin trực tuyến, một giải pháp nhanh khi máy tính không có các chương trình chuyển đổi, đó là Youconvertit.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.063

🖼️ Google Cloud Print 28.0 In ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Google Cloud Print là một công nghệ mới cho phép kết nối máy in của bạn thông qua website. Sử dụng Google Cloud Print, bạn có thể in ấn tài liệu trên máy in ở nhà/ở văn phòng kể cả khi bạn đang đi trên đường
 • web Version: 28.0.1489.0
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.265

🖼️ 10fastfingers Kiểm tra tốc độ đánh máy hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: 10fastfingers
 • 10fastfingers là một trong những trang web đơn giản để kiểm tra và cải thiện tốc độ đánh máy của bạn. Trang web này có một giao diện đơn giản giúp người dùng sử dụng dịch vụ một cách dễ dàng hơn.
 • web
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.502

🖼️ Metric Conversions

🖼️
 • Phát hành: Metric Conversions
 • Metric Conversions là một công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ đơn vị đo lường cho bất kỳ đơn vị khác cùng hệ thống đo lường.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 842

🖼️ Zamzar Chuyển đổi video, audio, ảnh ebook online

🖼️
 • Phát hành: Zamzar
 • Zamzar là dịch vụ trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi giữa rất nhiều định dạng tập tin văn bản, hình ảnh, âm nhạc và video phổ dụng.
 • web
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 15.505
Xem thêm Phần mềm văn phòng