1 Minute Typing Test: Kiểm tra gõ 10 ngón (1 phút)

Tải xuống 1 Minute Typing Test: Kiểm tra gõ 10 ngón (1 phút)

Nhấn vào đây nếu trang web truy cập chưa khởi chạy.
Liên kết truy cập 1 Minute Typing Test: Kiểm tra gõ 10 ngón (1 phút) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Tham khảo thêm

🖼️ Loop PDF

🖼️
 • Phát hành: Drawloop Technologies
 • Loop PDF cũng là một dịch vụ web miễn phí cho phép bạn chuyển đổi và kết hợp các tập tin PDF làm một. Tại đây, bạn không cần cài đặt phần mềm hay bất kì thành phần nào làm việc từ máy tính để bàn của bạn với cùng tính năng.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.248

🖼️ JPEGMini

🖼️
 • Phát hành: ICVT Ltd
 • JPEGMini là một tiện ích trực tuyến miễn phí có thể giúp giảm kích thước tập tin JPEG xuống hơn 5 lần mà không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến chất lượng của bức ảnh.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.375

🖼️ HTML to PDF Converter

🖼️
 • Phát hành: PDF2me
 • HTML to PDF Converter là một dịch vụ trực tuyến mới ra mắt, có thể biến bất kì trang web nào thành tập tin PDF. Công việc duy nhất người dùng phải thực hiện là nhập địa chỉ URL vào trường trích nhập và nhấp “Make PDF”.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 7.027

🖼️ EasyPolls 5.0 Tạo thăm dò trực tuyến nhanh chóng, miễn phí

🖼️
 • Phát hành: ObjectPlanet
 • EasyPolls là ứng dụng tạo khảo sát trực tuyến đơn giản, miễn phí, tương tự như Google Forms, Vizir Online hay SurveyMonkey.
 • web Version: 5.0

🖼️ Lạc Việt AccNetC Phần mềm kế toán online AccNetC

🖼️
 • Phát hành: Lạc Việt
 • Lạc Việt AccNetC là phần mềm kế toán online giúp cho người sử dụng phần mềm làm kế toán online một cách dễ dàng nhất mà không cần cài đặt. Phần mềm kế toán miễn phí sử dụng 3 tháng.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Truy cập
 • Lượt tải: 298
Xem thêm Phần mềm văn phòng