Typing Lessons: Tập gõ chữ theo bài, chữ cái

Tải xuống Typing Lessons: Tập gõ chữ theo bài, chữ cái

Nhấn vào đây nếu trang web truy cập chưa khởi chạy.
Liên kết truy cập Typing Lessons: Tập gõ chữ theo bài, chữ cái được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Tham khảo thêm

🖼️ JPEGMini

🖼️
 • Phát hành: ICVT Ltd
 • JPEGMini là một tiện ích trực tuyến miễn phí có thể giúp giảm kích thước tập tin JPEG xuống hơn 5 lần mà không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến chất lượng của bức ảnh.
 • web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.375

🖼️ iWork 9.3 Bộ phần mềm văn phòng của Apple

🖼️
 • Phát hành: Apple
 • iWork là bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp của Apple, dành cho các thiết bị iOS và macOS. iWork tích hợp tất cả ứng dụng soạn thảo tài liệu vào cùng một môi trường làm việc tiện lợi.
 • web Version: 9.3
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 4.518

🖼️ Convert PDF Online Web chuyển đổi PDF miễn phí

🖼️
 • Phát hành: PDFConvertOnline
 • Convert PDF Online là trang web chỉnh sửa tài liệu PDF đa năng. Nó tích hợp tất cả các chức năng tạo, chuyển đổi và bộ công cụ PDF hoàn hảo mà những ai thường xuyên phải xử lý chúng đều ao ước.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 51

🖼️ Metric Conversions

🖼️
 • Phát hành: Metric Conversions
 • Metric Conversions là một công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường trực tuyến cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ đơn vị đo lường cho bất kỳ đơn vị khác cùng hệ thống đo lường.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 842

🖼️ Writeboard

🖼️
 • Phát hành: Writeboard
 • Writeboard là một dịch vụ cho phép bạn soạn thảo và chia sẻ tài liệu với bạn bè, mà không cần phải đăng ký thành viên.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.084
Xem thêm Phần mềm văn phòng