VeryAndroid SMS Backup 3.2.2

Link Download VeryAndroid SMS Backup chính:
🖼️
  • Sprite Backup 6.5.4.19

  • Sprite Backup là ứng dụng rất thiết thực dành cho những người sử dụng PPC. Dữ liệu của bạn sẽ được sao lưu toàn bộ hoặc từng phần một cách an toàn nhất. Các thao tác dễ dàng thực hiện, bạn có thể đặt mã khoá cho các phần dữ liệu, phân loại dữ liệu theo nh
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • iDayZ 1.5

  • Bạn thường quan tâm đến bạn bè mình rất chu đáo, trong danh bạ của bạn mỗi số liên lạc bạn đều ghi chép đầy đủ thông tin về ngày sinh, ngày kỷ niệm,…liên quan đến người đó. Vậy tại sao bạn không cài đặt iDayZ.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Xilisoft iPod Mate

  • iPod Mate là một gói ứng dụng "3 trong 1" dành cho iPod của bạn. Bao gồm: Xilisoft DVD to iPod Converter, Xilisoft iPod Video Converter và Xilisoft iPod Rip. Với gói công cụ này bạn có thể quản lý, cập nhật, đồng bộ và đưa các tập tin đa phương tiện vào i
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý, đồng bộ Điện thoại