Windows Bridge for iOS

Link Download Windows Bridge for iOS chính:

🖼️ Book Writer 5.1

🖼️
 • Phát hành: Yadu Digital
 • Book Writer tuy không có nhiều tính năng mạnh như trình soạn thảo văn bản nổi tiếng Microsoft Word nhưng nó có khá đầy đủ các tính năng cần thiết để soạn thảo và tạo một cuốn sách.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.192

🖼️ CopyWriter

🖼️
 • Phát hành: PageUp
 • CopyWriter là một chương trình soạn thảo văn bản đa chức năng với một dung lượng rất nhỏ. Nó có một giao diện gần giống như Notepad, nhưng có thêm nhiều chức năng khác như in đậm, in nghiêng, gạch dưới, kích thước chữ...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 861

🖼️ VBto Converter Chuyển các form của VB sang MS VC++ hoặc VB.NET

🖼️
 • Phát hành: StressSoft Company
 • VBto Converter dùng để chuyển các forms của MS Visual Basic 6.0 sang dạng MS VC++ hoặc VB.NET.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.167

🖼️ Visual C# 2010 Express Công cụ lập trình C#

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual C# 2010 Express là phần mềm nằm trong dải sản phẩm Visual Studio 2010 Express, cung cấp bộ công cụ cho người dùng Windows để tạo ra ứng dụng tùy chỉnh kèm thiết lập cơ bản và nâng cao.
 • windows
 • Đánh giá: 65
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109.123

🖼️ Intel Advisor 2017 Phần mềm hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Intel
 • Intel Advisor là phần mềm hỗ trợ lập trình chuyên nghiệp cho C++ và Fortran. Intel Advisor phân tích yêu cầu và hướng dẫn lập trình viên phát triển chương trình nhanh chóng hơn dựa trên các luồng thiết kế.
 • windows Version: 2017
Xem thêm Công cụ Lập trình