WinRAR 5.90 (32-bit)

Tải xuống WinRAR 5.90 (32-bit)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống WinRAR 5.90 (32-bit) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
 • DiffDir 1.0

 • Ứng dụng này sẽ giúp bạn nhanh chóng so sánh và đồng bộ hóa nội dung của hai thư mục...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LookDisk Portable

 • Bạn sở hữu hàng ngàn tập tin trong máy, trong đó cũng có những tập tin nén được lưu trữ dưới dạng RAR hay ZIP và chúng thường là tập hợp của nhiều tập tin khác. LookDisk 5.0 là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí và rất gọn nhẹ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • FolderLook

 • FolderLook là một ứng dụng đơn giản được sử dụng để thay đổi biểu tượng thư mục hiển thị trong Windows Explorer và Desktop.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Sorter Pro (32-bit)

 • Disk Sorter Pro là một ứng dụng mạnh mẽ dùng để phân loại tập tin. Nó cho phép bạn phân loại các tập tin từ một hoặc nhiều ổ đĩa, thư mục, chia sẻ qua mạng và thiết bị lưu trữ NAS.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén