WinRAR 6.20 (64-bit)

Tải xuống WinRAR 6.20 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • X360 Tiff to Pdf Image ActiveX Control

  • X360 Tiff to Pdf Image ActiveX Control cho phép chuyển đổi định dạng TIFF hoặc nhiều trang hình ảnh TIFF vào một tài liệu PDF. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp hình ảnh và tạo ra nhiều trang PDF mới. Nó hỗ trợ nén, Group3 Fax, Group4 Fax, JPEG, LZW, PackBits,
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • WinAce Nén và giải nén file

  • Là một chương trình bung, nén tập tin thư mục với độ nén rất cao hiệu quả, cho phép đặt mật khẩu trong file nén...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SimpleAuthority Phần mềm hỗ trợ bảo mật

  • SimpleAuthority là một Certification Authority (CA) đầy đủ chức năng, được thiết kế để sử dụng dễ dàng hơn. Chương trình này tạo và quản lý các key và các chứng chỉ cho người dùng và máy chủ có thể sử dụng để bảo mật email, truy cập VPN, client/server SSL
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén