WinRAR 5.90 (64 bit)

Tải xuống WinRAR 5.90 (64 bit)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống WinRAR 5.90 (64 bit) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
 • 1-abc.net File Renamer

 • 1-abc.net File Renamer sẽ giúp bạn thực hiện công việc đổi tên trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Chỉ cần thêm các file vào một danh sách file, sau đó thay đổi vị trí của file nếu cần và xác định tên file sẽ như thế nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • NoClone Home Edition 2011

 • NoClone Home Edition sẽ tìm kiếm trên máy tính của bạn các file trùng lặp và gỡ bỏ chúng để giải phóng không gian đĩa và cải thiện quản lý tập tin.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • FolderMatch

 • FolderMatch 3.6.2 làm cho nó nhanh chóng và dễ dàng để so sánh và đồng bộ hóa các nội dung của hai tập tin hoặc thư mục.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Index Your Files

 • Index Your Files là công cụ giúp bạn tạo mục lục cho hệ thống file trên đĩa cứng của bạn, sau đó dựa vào đó để tìm kiếm file. Do đó, tốc độ tìm kiếm sẽ tăng lên rất nhiều.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén