WinRAR 6.21 (32-bit)

Tải xuống WinRAR 6.21 (32-bit)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống WinRAR 6.21 (32-bit) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
🖼️
  • PrintFolder Pro In thông tin về folder

  • PrintFolder Pro là chương trình nhanh chóng in ra danh sách các thư mục, có thể bao gồm dung lượng, giờ, ngày, tháng của tập tin...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Direct Folders 3.2

  • Direct Folders là khả năng tự động chuyển đổi các cách nhìn các folder của các hộp hội thoại dưới dạng thumbnails ( hình nhỏ ), những danh sách hay các chi tiết phụ thuộc vào ứng dụng...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • 7-Zip Portable Công cụ nén và giải nén

  • 7-Zip Portable 19.00 là phần mềm mã nguồn mở, được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo hay phải khai báo bất kỳ thông tin gì.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén