WinRAR 6.22 (32-bit)

Tải xuống WinRAR 6.22 (32-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
 • Total PDF Converter OCR

 • Total PDF Converter OCR có thể chuyển đổi các file PDF đã được scan sang định dạng file DOC, TXT, HTML, Excel, CSV. Sự thật, có 2 loại file dữ liệu PDF.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Dataram RAMDisk Cải thiện tốc độ hoạt động của đĩa cứng SSD

 • Một giải pháp tối ưu được đưa ra là di chuyển cache từ SSD ra ổ đĩa khác – trong trường hợp bài này là đĩa RAM, đôi khi còn được gọi là ổ đĩa RAM. Bài viết này sẽ bao gồm việc tạo ra các đĩa RAM và giải thích cách làm thế nào để chuyển bộ nhớ cache từ SSD
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
 • JR Split File Công cụ chia nhỏ tập tin

 • JR Split File là công cụ chia nhỏ các tập tin có dung lượng lớn thành những tập tin nhỏ có kích thước bằng nhau, sau đó tiến hành ghép nối chúng lại để sử dụng và chia sẻ dễ dàng hơn.
 • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Sorter Ultimate (64-bit)

 • Disk Sorter Ultimate là một ứng dụng dễ sử dụng dùng để phân loại các tập tin từ ổ đĩa, thư mục của bạn, chia sẻ qua mạng và các thiết bị NAS.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén