WinRAR (64-bit) 6.21

Tải xuống WinRAR (64-bit) 6.21

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
🖼️
  • Durable Copy Portable

  • Durable Copy 3.8.8 là chương trình để sao chép các tập tin có chứa thành phần đọc cũng như để sao chép các tập tin bằng cách kết nối không ổn định.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • BitZipper 2010 Phần mềm nén dữ liệu

  • BitZipper là một công cụ nén dữ liệu tiên tiến cho Windows, phần mềm dễ dàng sử dụng và hỗ trợ nhiều định dạng nén và mã hóa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Create Synchronicity

  • Create Synchronicity là ứng dụng mã mở nhỏ gọn được phát triển bởi VB.NET, giúp đồng bộ hóa và sao lưu các file và folder. Ứng dụng này sẽ giúp việc đồng bộ hóa các file trở lên dễ dàng hơn, cũng như vẫn giữ được các tùy chỉnh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén