WinRAR - Tiếng Việt 6.11

🖼️
🖼️
  • BadBlocked FileCopier
  • Trên máy tính của bạn có vô vàn file, thư mục vẫn còn dùng được cũng như đã bị lỗi, bị hỏng, và bạn muốn sao chép những file, tập tin đó bởi nó khá quan trọng với bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ACA System Restore 1.2.1508
  • ACA System Restore là một ứng dụng nhỏ và dễ sử dụng sẽ giúp bạn khôi phục hệ thống của bạn với một vài cú nhấp chuột.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Disk Sorter (32-bit)
  • Disk Sorter là một ứng dụng mạnh mẽ dùng để phân loại tập tin. Nó cho phép bạn phân loại các tập tin từ một hoặc nhiều ổ đĩa, thư mục, chia sẻ qua mạng và thiết bị lưu trữ NAS.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén