File Replication Monitor

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,6 MB
  • Lượt xem: 609
  • Lượt tải: 600
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Server 2008/7
Giới thiệu

File Replication Monitor 3.4.11.4 là một công cụ tiện ích để tự động sao lưu thời điểm thực, tái tạo và đồng bộ hóa các file và sổ địa chỉ.

Bạn có thể sử dụng File Replication Monitor để sao lưu dữ liệu vào thời điểm thực ngay khi các file được thay đổi hoặc dựa vào một lịch cơ bản, phân phát các file tới các folder khác nhau từ một nguồn, gửi thông báo về file mới bằng email tới người nhận dựa vào danh sách email và các file chuyển đổi được bảo mật trên LAN, WAN, Internet và e-mail.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.