Easy Filter for Android Chặn cuộc gọi

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 803 KB
  • Lượt xem: 858
  • Lượt tải: 850
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 và mới hơn
Giới thiệu

Easy Filter là ứng dụng chặn cuộc gọi điện thoại không mong muốn và tin nhắn văn bản từ điện thoại của bạn.

Các tính năng:

- Chọn chế độ chặn cuộc gọi và tin nhắn

- Thêm số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc để chặn danh sách từ lịch sử hoặc lưu trong liên lạc điện thoại

- Chặn tin nhắn SMS và cuộc gọi đến

- Kiểm tra tin nhắn SMS bị chặn các bản ghi cuộc gọi

- Bảo vệ mật khẩu các danh sách

Easy Filter for Android

Easy Filter for Android

Phương Lan

Liên kết tải về

Link Download chính thức: