Exposer for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 36 KB
  • Lượt xem: 380
  • Lượt tải: 365
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5.8 trở lên, Safari
Giới thiệu

Đây có thể là Extension hỗ trợ thẻ tốt nhất cho tới nay. Exposer của Calle Gustafsson sẽ thêm một nút vào thanh công cụ của trình duyệt Safari giúp hiển thị các bức ảnh nhỏ của tất cả các thẻ bạn đang mở. Điều này cho phép bạn biết được chính xác thẻ nào đang hiển thị gì cũng như dễ dàng chuyển tới một thẻ nào đó bằng cách kích trực tiếp vào bức ảnh nhỏ này. Nếu bạn thường xuyên sử dụng duyệt web qua nhiều thẻ, Extension này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Nhận bức ảnh nhỏ hiển thị các thẻ đang được mở trong trình duyệt với Extension Exposer.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.