Fast Financial Phần mềm kế toán

Truy cập
5 (1) Fast Miễn phí 197 Ngày:

Fast Financial là phần mềm quản trị tài chính kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Cho phép quản lý, theo dõi cũng như xử lý khối lượng lớn giao dịch ở nhiều địa điểm khác nhau.

Báo cáo tồn kho

Fast Financial được viết trên ngôn ngữ lập trình VB.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server, công cụ báo cáo Crystal Report nên rất linh hoạt, bạn có thể tùy chỉnh thêm bớt các trường, chỉ tiêu cho phù hợp với doanh nghiệp mình.

Các phân hệ trong phần mềm kế toán Fast Financial

 • Quản trị hệ thống.
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay.
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả.
 • Kế toán hàng tồn kho.
 • Kế toán quản trị phí.
 • Kế toán giá thành sản phẩm.
 • Kế toán giá thành công trình, vụ việc.
 • Kế toán quản trị theo các trường người sử dụng tự định nghĩa.
 • Kế toán tài sản cố định (TSCĐ).
 • Kế toán công cụ lao động (CCLĐ).
 • Kế toán chủ đầu tư.
 • Báo cáo thuế.
 • Báo cáo tài chính.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 • Thông tin điều hành và báo cáo quản trị.

Hóa đơn mua hàng trong nước

Một số tính năng chính của phần mềm quản trị kế toán Fast Financial

Quản lý vốn bằng tiền:

 • Theo dõi các khoản tạm ứng, cho vay, đi vay.
 • Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có khi lưu sẽ chuyển vào hồ sơ thanh toán phải thu, phải trả.
 • Theo dõi từng khế ước vay.

Quản lý công nợ:

 • Giải quyết nghiệp vụ kế toán phát sinh trong thực tế.
 • Tuân thủ nguyên tắc, phương pháp kế toán theo chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán.
 • Mở rộng nghiệp vụ thanh toán bù trừ và phân bổ công nợ.
 • Báo cáo cảnh báo hóa đơn đến hạn thanh toán.

Giấy báo có

Quản lý hàng tồn kho:

 • Tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp như: Nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh.
 • Hỗ trợ nhiều phương pháp nhập liệu: Nhập mua trong nước, nhập khẩu, nhập chi phí, nhập xuất thẳng, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho...
 • Theo dõi và quản lý hàng tồn kho theo nhiều đơn vị tính, theo lô, theo vị trí trong kho.
 • Hiển thị tồn kho lên màn hình nhập liệu ngay lập tức.
 • Cảnh báo khi xuất kho bị âm hoặc nhập/xuất vượt hạn mức.

Quản lý TSCĐ, CCLĐ:

 • Theo dõi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau.
 • Theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản.
 • Theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng.
 • Tính khấu hao tài sản theo 3 phương pháp: Đường thẳng, sản lượng, số dư giảm dần có điều chỉnh.
 • Tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ khấu hao tài sản theo nhiều tài khoản chi phí, nhiều vụ việc...

Tài sản cố định

Tính giá thành sản phẩm:

 • Tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng.
 • Tập hợp trực tiếp chi phí phát sinh theo đối tượng giá thành.
 • Phân bổ chi phí tập hợp chung theo nhiều tiêu chí khác nhau: Định mức nguyên vật liệu, hệ số lương, dựa vào yếu tố chi phí khác, số lượng sản phẩm nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất chi tiết theo loại yếu tố chi phí.
 • Chi phí dở dang cuối kỳ được xác định cụ thể cho từng yếu tố chi phí.
 • Chức năng điều chỉnh giá thành linh hoạt, đồng bộ.
 • Hệ thống báo cáo giá thành đa dạng.

Quản trị chi phí:

 • Lập dự toán chi phí và theo dõi tình hình thực hiện dự toán theo từng bộ phận, phòng ban và nội dung chi phí.
 • Hệ thống báo cáo phân tích chi phí đa dạng, xoay theo nhiều đối tượng như: Tài khoản, bộ phận, mã phí, mã đơn vị trực thuộc.
 • Báo cáo lên số liệu phát sinh cho từng kỳ, nhiều kỳ, so sánh chi phí cùng kỳ năm trước.

Quản lý số liệu đa tiền tệ:

 • Mọi giao dịch đều nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán.
 • Lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch.

Quản lý số liệu liên năm:

 • Lập báo cáo công nợ, báo cáo liên quan đến hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm.
 • Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau.
 • Cung cấp một loạt báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán khác nhau trên một bảng nhiều cột.

Với, Fast Financial công việc kế toán của bạn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Đặc biệt, luôn cập nhật sửa đổi, bổ sung theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính nên bạn hoàn toàn yên tâm.

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 276
 • Lượt tải: 197
 • Ngày:
Liên kết tải về

Tham khảo thêm

Có thể bạn quan tâm