Folder Replica Đồng bộ hóa các thư mục

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 512 KB
  • Lượt xem: 390
  • Lượt tải: 380
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Giới thiệu

Với Folder Replica, bạn có thể đồng bộ và tránh truyền dữ liệu không cần thiết mỗi khi bạn muốn tạo một bản sao mới với dữ liệu của bạn.

Các tính năng chính:

- ADVANCED BACKUP (ONE WAY SYNC): giữa các thư mục mà không cần phải sao chép lại các tập tin hiện có, đổi tên, di chuyển các tập tin.

- FOLDER SYNC (TWO WAY SYNC): không cần phải theo dõi thay đổi đăng nhập.

- DELETION OF DUPLICATE FILES: xóa các file trùng lặp trong thư mục

- COMPARE & COPY MISSING FILES: copy file giữa các thư mục

- CRC FILE CHECK: kiểm tra file crc giữa 2 thư mục

- MULTIPLE SYNC JOBS: đồng bộ hóa trong danh sách thư mục.

Folder Replica

Phương Lan

Liên kết tải về

Link Download chính thức: