Folder Replica Đồng bộ hóa các thư mục

Tải về

1 (3) IM Software Miễn phí 384 Dung lượng: 512 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

Với Folder Replica, bạn có thể đồng bộ và tránh truyền dữ liệu không cần thiết mỗi khi bạn muốn tạo một bản sao mới với dữ liệu của bạn.

Các tính năng chính:

- ADVANCED BACKUP (ONE WAY SYNC): giữa các thư mục mà không cần phải sao chép lại các tập tin hiện có, đổi tên, di chuyển các tập tin.

- FOLDER SYNC (TWO WAY SYNC): không cần phải theo dõi thay đổi đăng nhập.

- DELETION OF DUPLICATE FILES: xóa các file trùng lặp trong thư mục

- COMPARE & COPY MISSING FILES: copy file giữa các thư mục

- CRC FILE CHECK: kiểm tra file crc giữa 2 thư mục

- MULTIPLE SYNC JOBS: đồng bộ hóa trong danh sách thư mục.

Folder Replica

Phương Lan

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 512 KB
  • Lượt xem: 400
  • Lượt tải: 384
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm