FrameworkTeam TIFF Split Merge Tách và kết hợp các hình ảnh TIFF

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2 Byte
  • Lượt xem: 407
  • Lượt tải: 402
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

FrameworkTeam TIFF Split Merge là một ứng dụng Windows có thể được sử dụng để tách và kết hợp các hình ảnh TIFF. FrameworkTeam TIFF Split Merge cho phép bạn tách file TIFF lớn thành các file TIFF nhỏ và kết hợp một hay nhiều trang file TIFF.

Các tính năng:

- Tách hình ảnh TIFF vào các trang hay tập hợp của các trang.

- Tự động hóa quá trình tách.

- Tách hình ảnh TIFF bởi số trang hoặc phạm vi trang tùy chỉnh.

- Kết hợp một hoặc nhiều tập tin TIFF.

- Tự động hóa quá trình sáp nhập nhiều tập tin TIFF.

- Hỗ trợ kéo và thả các tập tin.

FrameworkTeam TIFF Split Merge

Phương Lan

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo