Easy Pdf Split & Merge Chia và hợp nhất các file PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,5 MB
  • Lượt xem: 418
  • Lượt tải: 404
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

Easy Pdf Split & Merge là ứng dụng được tạo ra giúp bạn chia và hợp nhất các file PDF của bạn, khách hàng, nhân viên,... Với nó, bạn có thể quản lý các file PDF thông thường hoặc mã hóa dễ dàng.

Easy Pdf Split & Merge được sử dụng để chia nhỏ file thành các file đơn lẻ hoặc lưu một vài trang như file mới. Công cụ có thể nối nhiều file PDF, bạn có thể sử dụng nó để hợp nhất tất cả các trang của PDF thành một file PDF.

Easy Pdf Split & Merge

Tính năng nâng cao:

• Nhiều chức năng mạnh mẽ và dễ sử dụng.

• Hỗ trợ nối, chia nhỏ file PDF hàng loạt.

• Tốc độ xử lý nhanh.

• Không yêu cầu phần mềm Adobe Acrobat.

• Tự động hóa quá trình nối, chia nhỏ file PDF.

• Sắp xếp lại các trang trong một tài liệu.

• Chia/nối file PDF thông thường hoặc đã mã hóa.

• Hợp nhất một hoặc nhiều tập tin PDF thành một tập tin PDF duy nhất.

• Điều chỉnh thứ tự danh sách các tập tin.

• Không có giới hạn kích thước, số trang hoặc số lượng tập tin kết hợp.

• Hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ phần mềm thứ ba.

Yêu cầu hệ thống:

• CPU: 733 Mhz Pentium ll hoặc cao hơn.

• RAM: 128 MB hoặc cao hơn.

• Ổ cứng trống: 20 MB.

• MS-office2000 hoặc cao hơn.

• Adobe Reader 7 hoặc cao hơn.

• IE 6.0 hoặc cao hơn.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: