G-Lock Email Processor

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 17,9 MB
 • Lượt xem: 322
 • Lượt tải: 318
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Tất cả Windows. Internet Explorer 5.5
Giới thiệu

G-Lock Email Processor là phần mềm tự động trích xuất dữ liệu, phân tích cú pháp/quy trình email gửi đến, bị trả về, ngừng đăng ký email.

Các tính năng chính:

 • Khả năng đồng thời kiểm tra nhiều tài khoản
 • Cài đặt cấu hình mặc định cho người dùng mới
 • Ttùy chỉnh chi tiết của người dùng cấp cao
 • Giám sát một số lượng không giới hạn các tài khoản POP3 cho các thư đến
 • Khả năng lọc thư đến căn cứ vào điều kiện khác nhau
 • Tự động xóa các tin nhắn không mong muốn
 • Trích xuất dữ liệu từ một tiêu đề tin nhắn.
 • Định dạng
 • Gửi tin nhắn văn bản hoặc HTML đến một hoặc một số người nhận
 • Chuyển tiếp tin nhắn đến một địa chỉ email
 • Làm việc với cơ sở dữ liệu (thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu)
 • Khả năng thực thi MS Windows Script (VBScript và JScript) đến tin nhắn.

Theo softpedia

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo