Extract Email Addresses

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 634,1 KB
 • Lượt xem: 434
 • Lượt tải: 430
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/2008 Server/Vista/2003 Server/XP/2000
Giới thiệu

Extract Email Addresses là một Microsoft Outlook Add-In mạnh mẽ và rất dễ sử dụng để người dùng có thể trích xuất địa chỉ email từ các email message, liên lạc và danh sách phân phát trong folder Microsoft Outlook và hòm thư. Các địa chỉ email đã trích xuất được có thể xuất sang file CVS (Comma Separated Values), file TXT, danh sách phân phát, danh sách liên lạc.

Bên cạnh đó, Extract Email Addresses có thể đọc tên người gửi và địa chỉ email (From), người nhận (To, CC, BCC), email liên lạc, email 2, email 3, và phần mềm này cũng trích xuất được địa chỉ email từ tiêu đề email và nội dung email.

Các tính năng chính:

 • Tốc độ trích xuất địa chỉ email nhanh chóng
 • Hỗ trợ hơn 1 triệu mục tin
 • Trích xuất địa chỉ email từ địa chỉ email (From), người nhận (To, CC, BCC), email liên lạc, email 2, email 3,...
 • Trích xuất địa chỉ email từ email, liên lạc và danh sách phân phát có một số từ khóa cụ thể
 • Trích xuất địa chỉ email từ email, liên lạc và danh sách phân phát được nhận hoặc được tạo từ một khoảng hạn chế về ngày.
 • Lưu lại địa chỉ email đã trích xuất được sang file CVS và TXT, danh sách phân phát, danh sách liên lạc
 • Dễ dàng thay đổi lựa chọn: Hoạt động với tất cả người dùng trên máy tính, hoặc chỉ hoạt động với người dùng hiện tại.
 • Dễ dàng bật hoặc tắt addin.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo