Gammadyne Mailer Tự động gửi email

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 10,5 MB
  • Lượt xem: 640
  • Lượt tải: 617
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/2003/2008
Giới thiệu

Gammadyne Mailer là phần mềm cần thiết dành cho doanh nghiệp để tự động tiến hành kế hoạch marketing thông qua email. Nó có thể gửi các chiến dịch email đã được cá nhân hóa cũng như xử lý ảo mọi loại thư đến bao gồm sign-up, opt-out, và bounce-back.

Danh sách gửi thư có thể được lưu trữ trong database, file CSV, hoặc file văn bản cùng với nhiều công cụ quản lý. Công cụ SMTP tiên tiến của Gammadyne Mailer có thể hỗ trợ đa tác vụ, HTML, kết hợp mail,…

Gammadyne Mailer

Tính năng bổ sung:

• Wizards hỗ trợ thiết lập cấu hình gửi, tự động trả lời, xử lý sign-up, opt-out, và bounce-back.

• Domain, username và địa chỉ email cụ thể có thể được loại trừ khỏi việc gửi thư.

• Có thể nâng cao quá trình gửi thư đi.

• Có thể trì hoãn gửi thư tới một thời gian cụ thể, hoặc lặp lại liên tiếp vào khoảng thời gian xác định.

• Hủy bỏ, sửa đổi hoặc bắt đầu lại việc gửi thư.

• Hỗ trợ mã hóa SSL đối với kết nối SMTP, POP3, và IMAP4.

• Email có thể được cho vào hoặc lấy lại từ bất kỳ chương trình email nào có hỗ trợ Extended MAPI (chẳng hạn như Outlook).

• Hỗ trợ DKIM và DomainKeys khi xác định danh tính người gửi và tính vẹn toàn của tin nhắn.

• Xóa địa chỉ trùng lặp, không tồn tại,… trong danh sách gửi thư.

• Xóa email đến với dung lượng cực lớn mà không phải download.

• Có thể tự động chuyển tiếp thư đến tới những địa chỉ khác nhau.

• Hỗ trợ phương thức gửi email BCC.

Yêu cầu:

• Kết nối Internet.

• Ổ cứng trống: 20 MB.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: