Gmail Notifier for Firefox

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 140,3 KB
  • Lượt xem: 571
  • Lượt tải: 567
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Firefox 3.0 - 3.7a1pre
Giới thiệu

Gmail Notifier là một ứng dụng rất hữu ích cho những người dùng tài khoản Gmail. Ứng dụng cho phép bạn theo dõi nhiều hòm thư khác nhau mà không cần phải truy cập từng tài khoản. Add-on này sẽ lưu tất cả các mật khẩu và tự động truy cập tới Gmail. Nếu có thư mới, nó sẽ hiển thị thông báo dưới dạng hộp thoại kèm theo âm thanh.

Gmail Notifier

Theo TGDD

Liên kết tải về

Link Download chính thức: