iISystem Wiper 2.4.1

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 453 KB
  • Lượt xem: 4.750
  • Lượt tải: 4.733
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
Giới thiệu

iISystem Wiper là phần mềm chuyên dụng dùng để “làm vệ sinh” những thứ rác rưởi từ Internet hay các files tạm, danh sách các văn bản mới mở, cookies… Nó còn giúp xóa bỏ tất cả những hành động mà bạn từng thực hiện chẳng hạn như trong các chương trình chia sẻ file P2P cùng với các hạng mục trong Windows Media Player.

Hơn thế nữa, iISystem Wiper còn biết tự động tiến hành quá trình quét dọn rác ngay sau khi bạn shutdown máy tính. Bạn chỉ làm mỗi một việc trước cho nó là xác định giùm iISystem Wiper sẽ phải dọn những thứ rác rưởi nào mà bạn không muốn nó hiện diện trong chiếc PC của mình, giải phóng tối đa dung lượng bộ nhớ ổ cứng.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức: