Top ứng dụng Email - Chat - Gọi điện tải nhiều nhất

🖼️ Telegram cho iOS 5.10 Chat siêu tốc và bảo mật trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.061

🖼️ Viber Messenger cho iOS 11.3 Gọi video, gọi điện, nhắn tin miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 763
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 369.962

🖼️ Skype cho iPad 8.51 Nhắn tin, gọi điện, gọi video miễn phí trên iPad

🖼️
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.608

🖼️ Skype cho iPhone 8.50 Gọi video, chat, nhắn tin Skype miễn phí trên iPhone

🖼️
 • Đánh giá: 173
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85.892

🖼️ SimSimi cho iOS 7.3 Robot chat vui nhộn trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 594
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92.144

🖼️ Trillian for iOS 6.2 Ứng dụng chat đa nền tảng cho iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.106

🖼️ Gmail cho iOS 6.0 Đăng nhập Gmail trên iPhone, iPad

🖼️
 • Đánh giá: 83
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.099

🖼️ KakaoTalk cho iOS 8.5 Ứng dụng chat miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 152
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.088

🖼️ WeChat cho iOS 7.0 Gọi điện, nhắn tin, gọi video miễn phí trên iPhone

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.707

🖼️ Facebook Messenger cho iOS 226 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 291
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91.548
Có tất cả 383 phần mềm.