Lịch giáo án Template Lịch giáo án

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 64,3 KB
  • Lượt xem: 189
  • Lượt tải: 113
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Lịch giáo án này có thể được dùng cho bất kỳ năm nào. Dùng các màu tùy chỉnh trong tab lịch trên ruy-băng để thay đổi diện mạo cho từng tháng. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft kiểm nghiệm. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm Bật Macro khi được nhắc trong khi tải xuống.

Lịch giáo án

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: