Microsoft USB Flash Drive Manager Standard Khôi phục dữ liệu

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 650 KB
  • Lượt xem: 1.033
  • Lượt tải: 1.021
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

USB flash drives là công cụ nhỏ gọn và dễ sử dụng tương tự như sử dụng ổ cứng máy tính. Nó có thể chứa đến 4Gb dữ liệu, ghi lại hơn 1700 bài hát trong 3 phút (tổng cộng 66 giờ) sang định dạng MP3 hoặc khoảng 3 lần so với ổ đĩa tiêu chuẩn.

USB flash drives

Nếu bạn muốn dùng chung máy tính, USB flash drives là công cụ tuyệt vời để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Công cụ này sẽ giúp bạn sao lưu và khôi phục bài thuyết trình, hình ảnh, bài hát và các ứng dụng khác. USB flash drives còn có thể phân loại và đặt tên hình ảnh USB Flash Drives ví dụ "cấu hình mạng của tôi" hoặc "hình ảnh bà ngoại". Nó cho phép bạn nhìn thấy tên bất cứ khi nào USB Flash Drives được cắm vào máy tính.

Yêu cầu hệ thống:

• NET Framework 1.1

• Hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP, Windows XP Home Edition , Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional Edition, Windows XP Service Pack 1, Windows XP Service Pack 2

Đặng Hương

Liên kết tải về