MimMac 1.10 for Mac

Tải về
3 (1) Ascendant Softworks Dùng thử 352 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: MacOS X 10.4 - 10.5 - 10.6

MimMac là một tiện ích sao lưu và nhân bản nhanh, dễ dàng sử dụng và toàn diện, được thiết kế để thực hiện sao lưu, đồng bộ hóa, nối và nhân bản dữ liệu của bạn. Với MimMac, không cần phải thiết lập các kịch bản phức tạp, hoặc hướng đến một giao diện chỉ để làm những công việc đơn giản như chạy nhiều tác vụ đồng thời, hoặc loại các mục ra khỏi tác vụ sao lưu của bạn - mọi thứ có sẵn trong tay với giao diện nhỏ gọn và không phức tạp của MimMac.

Với vô số tùy chọn của MimMac: bộ lọc, sự loại ra, và khả năng nhân bản dữ liệu, bạn có toàn quyền kiểm soát chính xác những gì được sao lưu, và những gì không. MimMac cũng thực hiện tự động sao lưu dự phòng tăng, do đó làm cho việc sao lưu của bạn lặp đi lặp lại nhanh chóng và không gây ảnh hưởng gì. Và khi kết hợp với khả năng kiểm tra và kích hoạt quyền sở hữu trên đĩa đích, cũng như sửa sự cho phép trên đĩa nguồn, bạn có thể chắc chắn rằng hệ thống nhân bản của bạn sẽ không chỉ có khả năng khởi động mà còn giống với bản gốc.

Theo CNET

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 354
  • Lượt tải: 352
  • Ngày:
  • Yêu cầu: MacOS X 10.4 - 10.5 - 10.6
Liên kết tải về

Link Download chính thức: